Budowa drenaży

Budowa drenaży

Wykonujemy drenaże i odwodnienia na terenach przeznaczonych pod inwestycje budowlane, drogowe i kolejowe. Współpracujemy podczas realizacji zleceń związanych z przystosowaniem obszarów do zabudowy. Wykonujemy:

  • drenaż terenów inwestycyjnych,

  • odwodnienia dróg oraz torowisk,

  • odprowadzenia wody opadowej z placów, parkingów,

  • zabezpieczenia chodników, ścieżek rowerowych, alejek,

  • odwodnienia terenów mieszkalnych.

Gdzie konieczny jest prawidłowy drenaż?

Przepływ wody zależy od przepuszczalności warstw ziemnych. Tam, gdzie zalegają piaski i żwir woda opadowa spływa swobodnie w głąb, natomiast na terenach, gdzie są pokłady gliny lub iłów jest problem hydrologiczny. Wykonujemy odpowiednie drenaże albo odwodnienia, dzięki którym przepływ i zaleganie wody odbywa się bez destrukcyjnego wpływu na zabudowę. Wykonujemy zlecenia dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, a nasi operatorzy to doświadczeni fachowcy. Zachęcamy do skorzystania z naszej wszechstronnej oferty dotyczącej drenażu i odwodnień terenów.